Dnes je 20. září 2021

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Oblastní charita Blansko děkuje všem, kteří se na sbírce podílejí. Především dárcům za jejich dary a dále koledníkům, kteří věnují svůj čas a pomáhají tak Charitě naplňovat její poslání.

Výtěžek, který v Jedovnicích činil 51 925 Kč, bude použit na projekty, které přispějí ke zkvalitnění poskytovaných služeb.  Děkujeme.

Záměry využití - viz více.Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2016:

 • podpora prorodinných aktivit

• pomoc nemocným zvláště v Domácí  

   hospicové péči
• podpora preventivních aktivit dětí
• koordinace dobrovolníků
• podpora komunitního centra v Doubravici
 podpora lidí v nečekané krizové situaci

20.1.2016 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel