Dnes je 23. září 2021

Sport - výsledky

V neděli 9. 12. 2012 se uskutečnila valná hromada SK Jedovnice, které bylo
přítomno 42 členů, takže byla usnášeníschopná. Úvodem byli přivítáni hosté -
zástupci městyse, starosta Ing. Šíbl a místostarosta Ing. Plch. Poděkování
za dlouhodobou obětavou činnost bylo vysloveno Vladimíru Pernicovi.

V dalším bodě programu byla zmíněna zpráva o činnosti a zpráva o
hospodaření. Hlavním bodem pak byla volba nového výboru, který bude pracovat
ve složení: Ing. Kamil Kvasnica, Lukáš Kunc, Luboš Gryc, Lukáš Králík a
Viktor Pernica. Byla také odhlasována četnost valné hromady a to 1x ročně,
výbor bude pak volen jednou za 2 roky.

Závěr valné hromady patřil diskuzi, ve které měl každý z přítomných možnost
vyjádřit se k problémům či vyslovit své připomínky, kterými se výkonný
výbor ve své činnosti bude zabývat.

10.12.2012 vložil JIK B

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel