Dnes je 20. září 2021

Informace o době a místě konání voleb

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční:
- v pátek 10. října 2014 od 14 do 22 h
- v sobotu 11. října 2014 od 8 do 14 h

Místo konání voleb:
a) okrsek č. 1 "Městečko" - obřadní síň v přízemí ÚM Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71
b) okrsek č. 2 "Chaloupky" - zasedací míst. č. 3 v přízemí ÚM Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71

Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
platným dokladem.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V tomto případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

29.9.2014 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel