Dnes je 7. března 2021

Městys Jedovnice zveřejňuje záměr odprodat

Městys Jedovnice zveřejňuje záměr odprodat

- budovu č. p. 595 – ubytovna Riviéra

- pozemek p.č. 2111 o výměře cca 586 m2 pod budovou č.p. 595

- část pozemku p.č. 2112/1 o výměře cca 1100 m2 včetně asfaltové plochy

 

Minimální kupní cena za budovu č.p. 595 je 2.225.000,--Kč,

za pozemek pod budovou č.p. 595 p.č. 2111 o výměře 586 m2 je1.350 Kč/m2,

za část pozemku p.č. 2112/1 o výměře cca 1100 m2 je 1.350,--Kč/m2

 

Zájemci o koupi předloží záměr využití budovy a okolních ploch.

 

Písemné nabídky označené „ Záměr Riviéra - NEOTVÍRAT“ mohou zájemci podat na Úřadu

městyse Jedovnice do 03.07.2013 do 11.00 h.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo záměr odprodeje kdykoli zrušit.

 

Oficiální záměr je vyvěšen na úřední desce městyse a to i elektronické.

18.6.2013 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel