Dnes je 6. března 2021

Městys Jedovnice zveřejňuje záměr pronajmout

Městys Jedovnice zveřejňuje záměr pronajmout

část pozemku p.č. 1747/1ostatní plocha - o výměře 64 m2 v k.ú. Jedovnice

pozemek p.č. 1846 zastavěná plocha a nádvoří - o výměře 64 m2 v k.ú. Jedovnice

 

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 08.10.2013 do 11 hodin.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice dveře č. 5 – Ing. Krainerová, tel. 516528214.

 

 

23.9.2013 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel