Dnes je 25. září 2021

Odprodej pozemku a budovy v rekreační oblasti

Městys Jedovnice zveřejňuje záměr odprodat: budovu č. p. 595 – ubytovna Riviéra, pozemek p.č. 2111 o výměře cca 586 m2, část pozemku p.č. 2112/1 o výměře cca 1100 m2. Zájemci o koupi předloží záměr využití budovy a okolních ploch. Minimální kupní cena ...

za budovu je 6.000.000,- Kč, minimální kupní cena pozemků je 800 Kč/m2.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo záměr odprodeje kdykoli zrušit.

Písemné nabídky označené „Záměr Riviéra - NEOTVÍRAT“ mohou zájemci podat
na Úřadu městyse Jedovnice do 7. 12. 2012 do 11:00 h.

21.11.2012 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel