Dnes je 23. září 2021

Poplatek za odpad

Poplatek za odpad není poplatkem za popelnici, kterou máme před domem,
ale je podílem jednoho občana na celkovém odpadovém hospodářství městyse.
To obsahuje nejen komunální odpad z popelnic občanů, ale i náklady na sběr a likvidaci
nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu, zeleného odpadu atd.
Letošní částka 600 Kč na občana pokrývá zhruba jen 50 % celkových nákladů
na likvidaci odpadu našeho městyse, zbytek dokrýváme z rozpočtu městyse.

Děkujeme všem, kteří separují odpad, tím značně ubývá odpadu komunálního,
jehož likvidace je mnohem dražší.
U separovaného odpadu jako papírové krabice nebo PET lahve, prosíme o jeho sešlapání!
Děkujeme. Jedině pak je jejich využití efektivní.

31.1.2013 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel