Dnes je 6. března 2021

Pozvánku na ustavující zasedání

I n f o r m a c e

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městyse Jedovnice

 

Místo konání: kinosál kulturního domu

Doba konání: pondělí 3. listopadu 2014 od 18,00 hodin

Navržený program:

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2. Schválení Jednacího řádu pro volební období 2014 - 2018

3. Schválení programu

4. Volba mandátové komise

5. Slib členů zastupitelstva městyse

6. Volba volební komise

7. Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněné

c) určení počtu členů rady

d) volba starosty

e) volba místostarosty

f) volba zbývajících členů rady městyse

8. Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru

d) volba členů finančního výboru

e) volba členů kontrolního výboru

9. Volba zástupců městyse do svazků a sdružení, ve kterých je městys členem

10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

11. Rozpočtové opatření č. 8/2014

12. Schválení přijetí dotace z rozpočtu JMK na opravu komunikace

13. Různé

 

 

V Jedovnicích dne 27. 10. 2014

 

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.

dosavadní starosta městyse

28.10.2014 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel