Dnes je 25. září 2021

Říjnové volby do Poslanecké sněmovny

 

ÚŘAD MĚSTYSE JEDOVNICE

Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice, Česká republika

 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

  25. a 26. 10. 2013

Na základě § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), s odkazem na ustanovení § 55 zákona, a vyhlášky MV č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e:

 1. Volby do Parlamentu České republiky krajů se uskuteční:
  v pátek 25. října 2013                         od 14,00 hodin do 22,00 hodin
  v sobotu 26. října 2013                       od   8,00 hodin do 14,00 hodin.   
 2. Místem konání voleb:

okrsek č. 1 - Městečko - obřadní síň v přízemí  budovy Úřadu městyse Jedovnice, Havlíčkovo nám 71, pro voliče bydlící v ulicích: Havlíčkovo náměstí, Jiráskova, Vyškovská, Habeš, Podhájí, Nad Rybníkem, Na Větřáku, Barachov, Zaměstí, Olšovecká, Legionářská, Kostelní, Za Kostelem, U Hrubé lípy, Sadová, Riviera

okrsek č. 2 - Chaloupky - zasedací místnost č. 3 v přízemí budovy Úřadu městyse Jedovnice, Havlíčkovo nám 71, pro voliče bydlící v ulicích: Na Kopci, Tyršova, Kopeček, Palackého, Brněnská, Salajna, K Propadání, Absolonova, Hybešova, Wanklova, Zahradní, U Dymáku, Kniesova, Pod Horkou

 1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství  České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku. Všechny doklady, jimiž se prokazuje totožnost nebo státní občanství, musí být platné.
 2. Každému voliči budou doručeny nejpozději jeden den přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.
 3. Každý volič se musí před hlasování odebrat do prostoru, určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu okrsková volební komise neumožní hlasování.
 4. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V tomto případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 

V Jedovnicích dne 08. 10. 2013

 

 

Ing. Jaroslav Šíbl

starosta městyse Jedovnice

14.10.2013 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

 • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
 • Portál krizového řízení pro JmK
 • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel