Dnes je 25. září 2021

Starosta městyse svolává veřejné zasedání

Starosta městyse svolává veřejné zasedání zastupitelstva městyse,

které se koná ve čtvrtek 4. června 2015 v 18.00 hodin na úřadě městyse, místnost č. 20.

Program:

 1. Výsledek hospodaření městyse za rok 2014
 2. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015
 3. Smlouva o bezúplatném převodu se Svazkem vodovodů a kanalizací
 4. Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí
 5. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 6. Smlouva o převodu práv a povinností ze stavebního povolení
 7. Dodatek smlouvy o dílo s firmou VRBA, s. r. o.
 8. Darovací smlouvy na pozemky
 9. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse
 10. Dodatek ke smlouvě o nájmu a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy
 11. Dodatek smlouvy IDS JMK
 12. Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 

Jedovnice 28. 5. 2015

 

 

 

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.

starosta městyse Jedovnice 

28.5.2015 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

 • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
 • Portál krizového řízení pro JmK
 • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel