Dnes je 2. března 2021

Starosta městyse svolává veřejné zasedání

Starosta městyse svolává veřejné zasedání zastupitelstva městyse,
které se koná v úterý 15. prosince 2015 v 18.00 hodin na úřadě městyse, místnost č. 20.

 

Program:

 1. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E. ON Distribuce, a.s.

2. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E. ON Distribuce, a.s.

3. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s Abras, projektový ateliér, s. r. o.

4. Schválení smlouvy o dílo s Ing. Rudolfem Drncem

5. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory SFŽP na akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ“

6. Schválení Smlouvy o poskytnutí úvěru s Komerční bankou

7. Schválení odkupu části pozemku p. č. 2563/6 (trafostanice „Jedovnice – TS Olšovec)

8. Různé

 

 

V Jedovnicích 8. 12. 2015

 

 

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.

starosta městyse Jedovnice

8.12.2015 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel