Dnes je 25. září 2021

Starosta městyse svolává veřejné zasedání zastupitelstva městyse,

které se koná ve čtvrtek 13. prosince 2012 v 18,00 h na úřadě městyse, místnost č. 20.

Program:

 

1. smlouva o zřízení práva odpovíd. věc. břemenu s E.ON České Budějovice (NN GRAS CZ)

2. bezúplatný převod části pozemku p. č. 2454/8 na městys

3. obecně závazná vyhláška č. 3/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

4. rozpočtové opatření č. 6/2012

5. rozpočtové provizorium na 2013

6. schválení přijetí dotace z JMKÚ pro JSDHO

7. různé

 

Jedovnice 06. 12. 2012

 

Ing. Jaroslav Šíbl, v. r.

starosta městyse Jedovnice

6.12.2012 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel