Dnes je 25. září 2021

Starosta městyse svolává veřejné zasedání zastupitelstva městyse,

které se koná v pondělí 19. listopadu 2012 v 18:00 hodin, na úřadě městyse, místnost č. 20. Program: ...

 1. schválení podání žádosti o dotaci na soc. služby
 2. schválení přijetí dotace pro ZŠ Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem
 3. rozpočtové opatření č. 5/2012
 4. schválení přijetí daru z JMK
 5. směna pozemků městys – P. Šenkýř
 6. smlouva o zániku věc. břemene městys – Grimovi
 7. smlouva o zřízení věcných břemen s Telefónica Czech Republic Praha
 8. smlouva o zřízení věcného břemene se SVAK Boskovice
 9. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovíd. věc. břemenu s E.ON České Budějovice (DS Jančík)
 10. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovíd. věc. břemenu s E.ON České Budějovice (DS Tiková)
 11. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovíd. věc. břemenu s E.ON České Budějovice (NN Tioková)
 12. kupní smlouva městys – Němcová
 13. odprodej dých. přístrojů městys – Lipovec, městys – Olomučany
 14. schválení záměru prodeje
 15. smlouva o dílo městys – SWIETELSKI Brno na Habeš 2
 16. různé

12.11.2012 vložil JIK B

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

 • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
 • Portál krizového řízení pro JmK
 • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel