Dnes je 25. září 2021

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva městyse,
které se koná ve čtvrtek 16. června 2016 v 18.00 hodin na úřadě městyse, místnost č. 20.

 Program:

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015, závěrečný účet městyse, účetní závěrka a inventarizace

2. Smlouva o poskytnutí dotace z JMK na opravu opěrné zdi „u Trojáčků“

3. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou NAKOLO s. r. o.

4. Smlouva o dílo na opravu sociálních zařízení v KD Jedovnice

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP na projekt Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Jedovnice

6. Zápisy ze schůzí finančního výboru a kontrolního výboru

7. Rozpočtové opatření č. 3/2016

8. Různé

9.6.2016 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel