Dnes je 20. září 2021

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

odprodat výsuvný dvoukolý žebřík, délka 12 m, výr. číslo 799842,

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 26. 04. 2016 usnesením číslo 30/9.

 

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 19. 05. 2016 do 15:30 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel. 516 528 214.

 

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

 

 

Olga Keprtová

referent majetku

 

Vyvěšeno dne: 04. 05. 2016

Sňato dne:

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 04. 05. 2016

Sejmuto z elektronické úřední desky:

5.5.2016 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel