Dnes je 6. března 2021

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

prodat pozemek část parcely č. 10 v k. ú. Jedovnice, zapsaného u katastrálního úřadu Blansko

na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 22. 12. 2015 do 15:00 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel. 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoli od tohoto záměru odstoupit.

 

 

Olga Keprtová

referent majetku

 

Vyvěšeno dne: 07. 12. 2015

Sňato dne:

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 07. 12. 2015

Sejmuto z elektronické úřední desky:

7.12.2015 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel