Dnes je 23. září 2021

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

pronajmout pozemek část p. č. 2565/1 sportoviště a rekreační plocha o výměře 4m2 v k. ú. Jedovnice, zapsaného u katastrálního úřadu Blansko

na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 19. 01. 2016 usnesením č. 26/8.

 

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 17. 02. 2016 do 15:00 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel. 516 528 214.


Olga Keprtová

referent majetku

 

Vyvěšeno dne: 01. 02. 2016

Sňato dne:

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 01. 02. 2016

Sejmuto z elektronické úřední desky:

1.2.2016 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel