Dnes je 25. září 2021

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr pronajmout

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

pronajmout pozemek p. č. 2644/28 o výměře 718m2 a část pozemku parc č. 2644/20 o výměře cca 1054m2 v k. ú. Jedovnice, zapsaného u katastrálního úřadu Blansko

na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 03. 12. 2015, usnesením číslo 24/24/2.

 

 

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 26. 12. 2015 do 11:00 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel. 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

 

 

Olga Keprtová

referent majetku

 

Vyvěšeno dne: 11. 12. 2015

Sňato dne:

14.12.2015 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel