Dnes je 7. března 2021

Úřad městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

pronajmout část pozemku p. č. 1043/1 v k. ú. Jedovnice, zapsaného u katastrálního úřadu Blansko

na LV č. 1 pro obec Jedovnice, o výměře 9m2.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 11. 08. 2015, usnesením číslo 17/14.

 

 

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 04. 09. 2015 do 11:00 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel. 516 528 214.

 

Olga Keprtová

referent majetku

 

Vyvěšeno dne: 19. 08. 2015

Sňato dne:

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 19. 08. 2015

Sejmuto z elektronické úřední desky:

19.8.2015 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel