Dnes je 2. března 2021

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

pronajmout část pozemku p. č. 870 v k. ú. Jedovnice, zapsaného u katastrálního úřadu Blansko

na LV č. 1 pro obec Jedovnice, o výměře 2 m2.

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 14. 7. 2015 do 11:00 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel. 516 528 214.

Olga Keprtová, referent majetku
Vyvěšeno dne: 29. 06. 2015, sňato dne:

 

 


 

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

pronajmout část pozemku p. č. 2563/1 v k. ú. Jedovnice, zapsaného u Katastrálního úřadu Blansko

na LV č. 1 pro obec Jedovnice, o výměře 1 236 m2 současně s částí pozemku parcely č. 2563/3 zapsaného u Katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice, o výměře 326 m2.

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 15. 07. 2015 do 11:00 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel. 516 528 214.

29.6.2015 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel