Dnes je 20. září 2021

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměry

 

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

prodat část pozemku p. č. 934 ostatní plocha o výměře cca 20m2 v k. ú. Jedovnice, zapsaného u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 08. 03. 2016 usnesením č. 28/10.

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 31. 03. 2016 do 15:30 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel. 516 528 214.


Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

pronajmout část pozemku p. č. 985 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 500 m2 v k. ú. Jedovnice, zapsaného u katastrálního úřadu Blansko

na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 08. 03. 2016 usnesením č. 28/14.

 

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 31. 03. 2016 do 15:30 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel. 516 528 214.


Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

 z á m ě r

pronajmout část pozemku p. č. 288/8 ostatní plocha o výměře cca 30 m2 v k. ú. Jedovnice, zapsané u katastrálního úřadu Blansko

na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 08. 03. 2016 usnesením č. 28/8.

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 31. 03. 2016 do 15:30 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel. 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

 

17.3.2016 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel