Dnes je 2. března 2021

Úřad Městyse Jedovnice

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

pronajmout nebytové prostory levé části budovy

Havlíčkovo náměstí č. 44 o výměře cca 100 m2
nacházející se v k. ú. Jedovnice, která je zapsána na

LV č.1 u Katastrálního úřadu v Blansku.

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 17. 06. 2015 do 11:00 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel. 516 528 214.

2.6.2015 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel