Dnes je 6. března 2021

Uzavírka silnice v Podomí

V současné době se připravuje úplná uzavírka silnice II/379 v obci Podomí, (okres Vyškov) z důvodu opravy kanalizace. Tyto práce si vyžádají úplnou uzavírku silnice se stanovenou objízdnou trasou. Stavbu provádí fa SWIETELSKY stavební s. r. o.

Jedná se o část silnice II. třídy č. 379 v Podomí, okres Vyškov, v úseku začínajícím před obcí Podomí ve směru od Senetářova a končí před křižovatkou se silnicí III/379 24 ve směru na Krásensko, v celkové délce cca 0,130 km, o šířce dvou jízdních pruhů.

Obousměrná objízdná trasa bude vedena po silnici III/379 24 ve směru na Krásensko, na křiž. se silnicí III/3786 a po této na křiž. se silnicí II/378 ve směru na Jedovnice.

Délka objížďky: cca 6,000 km.

Doba trvání: od 01.07.2015 do 16.08.2015, nepřetržitě.

Důvod: realizace stavby Podomí – kanalizace a ČOV.

Povolující úřad – odbor dopravy MěÚ Vyškov.

29.6.2015 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel