Dnes je 20. září 2021

Výběrové řízení na strážníka PMJ

Městys Jedovnice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa strážníka Policie městyse Jedovnice.

Zákonné podmínky
* bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
* věk minimálně 21 roků
* občan ČR
* tělesná a duševní způsobilost

Požadované kvalifikační předpoklady
* minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitou

Další požadované předpoklady
* znalost práce na PC

* schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů

* komunikativní a flexibilní osobnost

* organizační schopnost

* řidičský průkaz skupiny B

* znalost AJ nebo NJ vítána

* praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána

* zbrojní pas výhodou

* znalost kynologie a cvičený pes výhodou

Způsob, termín a místo nástupu
* pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup dle dohody, ÚM Jedovnice

Platové zařazení
* řídí se zákonem č.262/2006 Sb., nařízeními vlády č. 564/2006 Sb., 130/2009 Sb., ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Lhůta pro podání písemné přihlášky
* pondělí 18. 03. 2013 do 15,00 hodin

Náležitosti přihlášky
* jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mailová adresa, datum a podpis
* životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
* výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
* ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
* psychologické vyšetření-stanovisko psychologa k psychické způsobilosti uchazeče o přijetí do pracovního poměru strážníka PM
* souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce
se značkou „ Strážník PM – neotvírat „ na adresu:

Městys Jedovnice
Marie Gabrielová, tajemnice ÚM
Havlíčkovo náměstí 71
679 06 Jedovnice

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v kterékoli fázi zrušit.

Případné informace na telefonu č. 606 760 194.

 

Jedovnice 25. 02. 2013

5.3.2013 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel