Dnes je 23. září 2021

Výběr. řízení na vedoucí ekonomického odboru

Veřejná výzva

V souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., v platném znění, městys Jedovnice vyhlašuje výběrové řízení

na funkci vedoucí ekonomického odboru.

 

Požadované obecné předpoklady:

* státní občan ČR

* občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

* ukončené vzdělání VŠ nebo SŠ ekonomického směru

Další požadované předpoklady:

* znalost zákonů v oboru a ve veřejné správě (zák. č. 128/2000 Sb., zák. č. 500/2004 Sb., zák. č. 312/2002 Sb.)

* orientace v právních předpisech v oblasti ekonomické a daňové správy, znalost účetnictví a rozpočtování veřejné správy

* praxe v územním samosprávném celku vítána

* zkouška odborné způsobilosti výhodou

* umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)

* schopnost vedení kolektivu

* práce na PC

* řidičský průkaz skupiny B

* praxe v oboru minimálně 5 let

* řádně a v termínu odevzdaná přihláška obsahující náležitosti uvedené níže

Způsob, termín a místo nástupu:

pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 01. 11. 2013 nebo dle dohody, Úřad městyse Jedovnice

Platové podmínky:

se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., v platném znění, Nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb. v platném znění, a předpisy souvisejícími. Platová třída 11.

Obsah přihlášky:

* jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, emailový kontakt, datum a podpis

* životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech ( náležitosti dle § 6 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění )

* ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

* výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce

* souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů

* osvědčení (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle §4 zákona č. 451/1991 Sb. –nevztahuje se na uchazeče narozené po 01. 12. 1971

Bez splnění výše uvedených náležitostí není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení.

 

Termín podání přihlášek:

30. 09. 2013 do 10,00 hodin, osobně ( na podatelně dveře č.1 nebo 24 ), nebo poštou na adresu Městys Jedovnice, Marie Gabrielová, tajemnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice. Přihláška bude podána v uzavřené obálce s nápisem Výběrové řízení - vedoucí EO - neotvírat.

 

Veškeré případné dotazy na telefonu 516 528 211 nebo 606 760 194 u tajemnice ÚM.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

18.9.2013 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel