Dnes je 20. září 2021

Výběrové řízení - pracovník knihovny

Veřejná výzva - Výběrové řízení: pracovník knihovny a informačního centra

Městys Jedovnice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

pracovník knihovny a informačního centra

Požadované obecné předpoklady
* občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady
* minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitou, nejlépe knihovnická škola

Další požadované předpoklady
* práce v oblasti kultury vítána
* záliba čtení knih
* administrace – odborné knihovnické práce
* znalost práce na PC
* schopnost samostatné práce
* komunikativní a flexibilní osobnost
* organizační schopnost
* řidičský průkaz skupiny B výhodou
* částečná znalost AJ nebo NJ

Způsob, termín a místo nástupu
* pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup dle dohody, místo výkonu práce Havlíčkovo náměstí 311, 679 06 Jedovnice

Platové zařazení
* řídí se zákonem č.262/2006 Sb., nařízeními vlády č. 564/2006 Sb., 130/2009 Sb., ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pracovní úvazek na 6 hodin denně

Lhůta pro podání písemné přihlášky
* pondělí 18. 03. 2013 do 15,00 hodin

Náležitosti přihlášky
* jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mailová adresa, datum a podpis
* životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
* výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
* ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
* souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „ pracovník knihovny – neotvírat „ na adresu:

Městys Jedovnice
Marie Gabrielová, tajemnice ÚM
Havlíčkovo náměstí 71
679 06 Jedovnice

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v kterékoli fázi zrušit.

Případné informace na telefonu č. 606 760 194.

Jedovnice 27. 02. 2013

27.2.2013 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel