Dnes je 20. září 2021

Záměr městyse odprodat ubytovnu Riviera

Městys Jedovnice zveřejňuje záměr odprodat

budovu  č. p. 595 – ubytovna Riviéra
pozemek p.č. 2111 o výměře cca 586 m2 pod budovou č.p. 595
část pozemku p.č. 2112/1 o výměře cca 1100 m2 včetně asfaltové plochy

 

Minimální kupní cena za budovu č.p. 595 je 2.225.000,--Kč, za pozemek pod budovou č.p. 595 p.č. 2111 o výměře 586 m2 je1.350 Kč/m2 za část pozemku p.č. 2112/1 o výměře cca 1100 m2 je 1.350,--Kč/m2

Zájemci o koupi předloží záměr využití budovy a okolních ploch.

Písemné nabídky označené „ Záměr Riviéra  - NEOTVÍRAT“ mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice
do 27.12.2013 do 11.00 h.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo záměr odprodeje kdykoli zrušit.

 

 

 

Ing. Marcela Krainerová

referent majetku       

 

 

 

Vyvěšeno: 12.12.2013

 

Sňato:

 

 

 

Telefon :                        e-mail:                                                                  Bankovní spojení :                                     IČ :

                                                                                                                    KB BLANSKO 927-631/0100                  00280283

516  528 214              majetek@jedovnice.cz

17.12.2013 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel